Bloober Team เปิดตัวอย่างใหม่ของ The Medium บนเครื่อง PlayStation 5ไพ่ มหาเทพ

Bloober Team เปิดตัวอย่างใหม่ของ The Medium บนเครื่อง PlayStation 5ไพ่ มหาเทพ

Bloober Team เปิดตัวอย่างใหม่ของ The Medium บนเครื่อง PlayStation 5【ไพ่ มหาเทพ】:ก่อนการเปิดตัวเกมบน

กลับไปด้านบน